ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មទូរទស្សន៍ឌីជីថលរហូតដល់បានទស្សនា៧០ប៉ុស្តិ៍

- Good Service and Hight Quality

- Low price

- Many channel like sport, entertainment,....

លោកអ្នកអាច់មកកាន់អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ១ ផ្លូវម៉ុង រិទ្ធី សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ឫសូមទំនាក់ទំនងមកលេខក្រុមហ៊ុន: 010 222 010 / 023 880 506