ពិតជាគួរឲ្យរំភើបមែនសម្រាប់បុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាឌីជីថល ធីវី

(ភ្នំពេញ)៖ នាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាឌីជីថល ធីវី ​បានផ្តលជូន នៅលិខិតសរសើរដើម្បី លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំខែសីហា​ឆ្នាំ២០១៨ ហើយក្នុងនោះក្រុហ៊ុនក៏ជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងព្យាយាមបន្តទៅមុខទៀត។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ឌីជីថល ធីវី  ឬហៅកាត់ថា (CDTV) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការសហការជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា (TVK) និង ទូរទស្សន៍ជាតិ ចិន (YUNNAN TV) និងមានផ្តល់ជូនសេវាកម្មទរស្សន៍ឌីជីថល (Digital) ឥតខ្សែ ដែលអាចទស្សនាប៉ុស្តិ៍ទូរស្សន៍ល្បីៗជុំវិញពិភពលោកបានដោយច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក។

Social Share: