ការផ្តល់ជូនពិសេសពីក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាឌីជីថល ធីវី ក្នុងឧកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ឌីជីថល ធីវី (CDTV)សូមប្រសិទ្ឋពរជ័យ សេរីមង្គល និងវិបុលសុខ មានសុខភាពល្អ ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចូលមានដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារ ។ ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ឌីជីថល ធីវី(CDTV);អតិថិជន ដែលជាវប្រអប់ថ្មី 90$/ទស្សនារហូត លោកអ្នកនឹងទទួលបាន កែវទឹកក្តៅ អាវយឺត និង ក្រម៉ាដ៍ស្រស់ស្អាត ។អតិថិជនបង់បន្ត 25$/6ខែ ទទួលបាន អាវយឺត និង ក្រម៉ាដ៍ស្រស់ស្អាត - 50$/12ខែ ថែមជូន 6ខែ និងទទួលបាន កែវទឹកក្តៅ អាវយឺត និង ក្រម៉ាដ៍ស្រស់ស្អាត ។

Social Share: