អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ឌីជីថលកម្ពុជាចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយប្រធានគណៈកម្មការទី៥ព្រឹទ្ធសភា

ភ្នំពេញ ÷ នៅព្រឹកថ្ងៃទី 12 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 លោកស្រី ឈិន ដាលី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ឌីជីថលកម្ពុជា (CDTV) បានចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយ លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ប្រធានគណៈកម្មការទី៥ព្រឹទ្ធសភា នៅសាលប្រជុំគណៈកម្មការទី៥ព្រឹទ្ធសភា៕

 

Social Share: